• เลขที่ 141/12 ในซอยประชาอุทิศ 27 ถ.ประชาอุทิศ
    แขวง/เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตั้งแต่ 10:00 น. ถึง 19:30 น.

  • ติดต่อสอบถาม

    02-870-9553, 098-2495663

Menu

เปิดบริการทุกวัน

ตั้งแต่ 10:00 น. ถึง 19:30 น.

ติดต่อสอบถาม

02-870-9553,
098-2495663

อัตราค่าบริการ

บริการทั่วไป

ชนิดการรักษา

ต่อหน่วย

ค่ารักษาเริ่มต้น(บาท)

ตรวจสุขภาพฟัน ให้คำปรึกษา

ครั้ง

ฟรี

ขูดหินปูน

ทั้งปาก

600

เกลารากฟัน

ซี่

300

อุดฟันสีเงิน(อมัลกัม)

ซี่

600

อุดฟันสีเหมือนฟัน(คอมโพสิต)

ซี่

600

เอ็กซ์เรย์ภายในช่องปาก

ฟิล์ม

150

เอ๊กซ์เรย์ภายนอกช่องปาก

ฟิล์ม

500

บริการถอนฟัน

ชนิดการรักษา

ต่อหน่วย

ค่ารักษาเริ่มต้น(บาท)

ถอนฟัน

ซี่

600-1,000

ผ่าฟันคุด

ซี่

1,500-4,000

ผ่าฟันฝัง(embedded tooth)

ซี่

4,000-6,000

บริการรักษารากฟัน

ชนิดการรักษา

ต่อหน่วย

ค่ารักษาเริ่มต้น(บาท)

ฟันหน้า (anterior)

ซี่

4,500-5,500

ฟันกรามน้อย (premolar)

ซี่

5,500-6,500

ฟันกราม (molar)

ซี่

9,000

บริการฟันปลอมชนิดถอดได้

ชนิดการรักษา

ต่อหน่วย

ค่ารักษาเริ่มต้น(บาท)

ฟันปลอมถอดได้ฐานอคริลิก
(ค่าฐาน 1200 , ตะขอ ตัวละ 100 บาท)

ซี่

300

ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ (อย่างดี)
(ค่าฐานฟัน เริ่มต้นที่ 4000-5500 บาท )

ซี่

300

ฟันปลอมถอดได้ฐานวอลพลาส
(ค่าฐานฟัน 4500-6500 บาท )

ซี่

500

บริการครอบฟัน

ชนิดการรักษา

ต่อหน่วย

ค่ารักษาเริ่มต้น(บาท)

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา

ซี่

8,000

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง

ซี่

12,000-18,000*

ครอบฟันเซรามิกล้วน

ซี่

12,000-13,000

ครอบฟันโลหะล้วน (โลหะธรรมดา)

ซี่

8,500

เดือยฟันโลหะ (Metal post)

ชิ้น

4,000

เดือยฟันสำเร็จรูป (Fiber post)

ชิ้น

4,000

*ปรับเปลี่ยนตามราคาทองปัจจุบัน

บริการจัดฟัน

ชนิดการรักษา

ต่อหน่วย

ค่ารักษาเริ่มต้น(บาท)

จัดฟันแบบติดแน่น แถม รีเทนเนอร์

39,000

จัดฟัน Damon q

คอร์ส

70,000

จัดฟัน Damon clear

คอร์ส

80,000

เครื่องมือคงสภาพฟัน(รีเทนเนอร์)

ชิ้น

2,000

จัดฟันแบบใส ถอดได้ (Clear Aligner)

ชุด

12,000

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ชนิดการรักษา

ต่อหน่วย

ค่ารักษาเริ่มต้น(บาท)

เคลือบหลุมร่องฟัน

ซี่

400-500

ขัดฟัน+เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก

ครั้ง

400-500

รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม

ซี่

3,000-3,500

เครื่องมือกันฟันล้ม(space maintainer)

ซี่

3,500

เครื่องมือแก้ไขการสบฟันผิดปกติ

ชิ้น

5,000

บริการเพื่อความสวยงาม

ชนิดการรักษา

ต่อหน่วย

ค่ารักษาเริ่มต้น(บาท)

ครอบฟันแบบถอดได้ Snap on

ชิ้น

6,000

ฟอกสีฟันทั้งปาก

ครั้ง

3,299

ฟอกสีฟันในตัวฟันเฉพาะซี่ (Internal bleaching)

ซี่

700

ปิดช่องฟันห่าง

ช่อง

1,000-3,000

บริการรากฟันเทียม

ชนิดการรักษา

ต่อหน่วย

ค่ารักษาเริ่มต้น(บาท)

รากฟันเทียม

ซี่

40,000-65,000

โปรโมชั่นทั้งหมด

ตารางจัดฟันประจำเดือน