• เลขที่ 141/12 ในซอยประชาอุทิศ 27 ถ.ประชาอุทิศ
    แขวง/เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตั้งแต่ 10:00 น. ถึง 19:30 น.

  • ติดต่อสอบถาม

    02-870-9553, 098-2495663

Menu

เปิดบริการทุกวัน

ตั้งแต่ 10:00 น. ถึง 19:30 น.

ติดต่อสอบถาม

02-870-9553,
098-2495663

ทีมทันตแพทย์

ทันตแพทย์ ประจำคลินิก ฟ.ฟัน 27

คลินิก ฟ.ฟัน 27 มีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและแพทย์เฉพาะทางคอยดูแลปัญหาด้านทันตกรรมให้แก่ท่าน คลินิกเปิดทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ โดยมทันตแพทย์สับเปลี่ยนกันทุกวัน สามารถตรวจสอบ รายชื่อทันตแพทย์ประจำตัวของท่าน และ เวลาเข้าเวร ได้จากตารางแพทย์ด้านล่าง

ทพญ.กอบกุล เจียรโรจน์

ทบ., (เกียรตินิยม) ม. มหิดล

จันทร์

10:00-19:00 น.

อังคาร

10:00-15:00 น.

พุธ,พฤหัส

10:00-18:00 น.

ทพญ. ณัฐฐศศิ ศิริจตุรพร

ทบ., ม. มหิดล, ประกาศนียบัณฑิต สาขา ปริทันตวิทยา สถาบันทันตกรรม

อังคาร, ศุกร์

17:00-20:00 น.

อาทิตย์ 

10:00-19:30 น.

ทพญ. รัมภาวรรณ บุศยพลากร

ทบ., ม.มหิดล

 พุธ 

10:30-19:30 น.

ทพญ. ชุติมณฑน์ สุธีระตฤษณา

ทบ., ม. มหิดล

อังคาร,พฤหัสบดี

12:30-17:00 น.

 ศุกร์

12:30-15:00น.

ทพ. ภาคภูมิ สุนทราภิรมย์

ทบ., จุฬา, ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตแพทยศาสตร์แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

จันทร์, ศุกร์

10:00-19:30 น.

ทพญ. กมลรัตน์ เอี่ยมจตุรภัทร

ทบ., ม. สงขลานครินทร์, ประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาฯ

เสาร์ 

10:00-19:30 น.

ทพ. ชนทัต วงศาโรจน์

ทบ., ม. ขอนแก่น

พฤหัสบดี

10:00-19:30 น.

ทพ.ธนภพ กันทะวงศ์

ทบ., ม. รังสิต

อาทิตย์

 10:00-19:30 น.

ทพ. แสงชัย โอฬารฤทธินันท์

 ทบ., ม.มหิดล,ทันตกรรมจัดฟัน สถาบัน K9 center โดย รศ.เสงี่ยม พูศักดิ์ศรีกิจ

อาทิตย์, จันทร์,อังคาร, ศุกร์, เสาร์ 

เดือนละ 10 วัน เวลา 10:00-19:00

ทพ. ณัฐพล สินชัย

ทบ., ม.มหิดล,ทันตกรรมจัดฟัน สถาบัน K9 center โดย รศ.เสงี่ยม พูศักดิ์ศรีกิจ, Certificated GIKO AsoAligner,
Certificated Orthodontic-K training center
by อาจารย์ โกวิท พูลสิน

อังคาร,ศุกร์, เสาร์ เดือนละ 3 วัน

เวลา ตามตาราง 

ทพ. ลีนวัฒน์ ศรีสุนาครัว

ทบ., จุฬา, ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาฯ รากฟันเทียม

วันเวลา  on call

* วันเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าต้องการความแน่นอน กรุณาโทรสอบถามก่อนค่ะ

โปรโมชั่นทั้งหมด

ตารางจัดฟันประจำเดือน